“La calle es peligrosa porque no hay niños» Francesco Tonucci

El projecte planteja una sèrie d’activitats participatives i creatives que interactuaran amb tot el barri amb la finalitat d’investigar, conéixer, habitar i generar recursos culturals, tant a nivell institucional (biblioteques, teatres, museus, centres juvenils, etc.), veïnals (horts, places, carrers, etc.) com a humans (associacions, veïns, comerciants…). La proposta es desenvoluparà de manera presencial, semipresencial o a distància segons les necessitats del moment.

Durem a terme trobades veïnals mitjançant accions artístiques on compartir coneixements i habilitats que permeten crear vincles entre persones. Crearem accions multidisciplinàries que fomenten la reflexió sobre la situació actual en l’espai públic de manera que es conceba a les persones de totes les edats com a ciutadanes amb drets i deures perquè jugar és una cosa molt seriosa.

Les activitats estan dissenyades tenint en compte la singularitat intercultural, social i topogràfica de cada barri, així com les necessitats educatives de cada centre escolar de manera que el propi barri es descobrisca com una font de coneixements que explorar a través del joc. Aquestes activitats serviran per a generar una bateria de propostes d’ús dels diferents recursos culturals de cada barri i que seran accessibles per a la comunitat educativa.

OBJECTIUS

 • Desenvolupar les capacitats individuals i socials de les persones que participen posant en joc els seus coneixements, valors i actituds respecte al barri.
 • Conéixer i utilitzar els recursos culturals de cada barri.
 • Proveir als centres educatius de recursos culturals pròxims.
 • Elaborar un registre de propostes d’ús dels diferents recursos culturals de cada barri.
 • Fomentar l’ús dels espais a l’aire lliure.
 • Valorar la diversitat cultural dels espais que habitem.
 • Possibilitar trobades intergeneracionals entre persones del veïnat.
 • Aprofitar les possibilitats d’interacció i acció entre els recursos espacials i humans de la ciutat.
 • Empoderar a la xicalla com a agents d’acció cultural en el seu veïnat.

Un projecte impulsat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de l’Ajuntament de València dins del programa “Compensem» que té com a objectiu compensar els efectes negatius del confinament durant el passat curs escolar. La proposta Compensem Cultura: Explora el teu barri!, es desenvolupa en huit grups de treball distribuïts en els barris de Benimaclet, Ciutat Vella, Orriols, Olivereta, Cabanyal, Ruzafa i la pedania de la Torre.


El proyecto plantea una serie de actividades participativas y creativas que interactuarán con todo el barrio con el fin de investigar, conocer, habitar y generar recursos culturales, tanto a nivel institucional (bibliotecas, teatros, museos, centros juveniles, etc.), vecinales (huertos, plazas, calles, etc.) como humanos (asociaciones, vecinos, comerciantes…). La propuesta se desarrollará de manera presencial, semipresencial o a distancia según las necesidades del momento.

Llevaremos a cabo encuentros vecinales mediante acciones artísticas donde compartir conocimientos y habilidades que permiten crear vínculos entre personas. Crearemos acciones multidisciplinarias que fomentan la reflexión sobre la situación actual en el espacio público de forma que se conciba a las personas de todas las edades como ciudadanas con derechos y deberes porque jugar es una cosa muy seria.

Las actividades están diseñadas teniendo en cuenta la singularidad intercultural, social y topográfica de cada barrio, así como las necesidades educativas de cada centro escolar de forma que el propio barrio se descubra como una fuente de conocimientos que explorar a través del juego. Estas actividades servirán para generar una batería de propuestas de uso de los diferentes recursos culturales de cada barrio y que serán accesibles para la comunidad educativa.

OBJETIVOS

 • Desarrollar las capacidades individuales y sociales de las personas que participan poniendo en juego sus conocimientos, valores y actitudes respecto al barrio.
 • Conocer y utilizar los recursos culturales de cada barrio.
 • Proveer en los centros educativos de recursos culturales próximos.
 • Elaborar un registro de propuestas de uso de los diferentes recursos culturales de cada barrio.
 • Fomentar el uso de los espacios al aire libre.
 • Valorar la diversidad cultural de los espacios que habitamos.
 • Posibilitar encuentros intergeneracionales entre personas del vecindario.
 • Aprovechar las posibilidades de interacción y acción entre los recursos espaciales y humanos de la ciudad.
 • Empoderar a la chavalería como agentes de acción cultural en su vecindario.

Un proyecto impulsado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de València dentro del programa “Compensem» que tiene como objetivo compensar los efectos negativos del confinamiento durante el pasado curso escolar. La propuesta Compensem Cultura: ¡Explora tu barrio!, se desarrolla en ocho grupos de trabajo distribuidos en los barrios de Benimaclet, Ciutat Vella, Orriols, Olivereta, Cabanyal, Ruzafa y la pedanía de La Torre.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *